στατιστικά πολιτικών χώρων

Στον Συγκεντρωτικό Πολιτικό Χάρτη αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά ποσοστά του κάθε πολιτικού χώρου, από όλες τις 756222 συμμετοχές έως τώρα.

Συγκεντρωτικός Πολιτικός Χάρτης

Σημείωση: Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του τεστ δεν μπορούν να αποτελέσουν έγκυρο στατιστικό δείγμα, διότι δεν εξασφαλίζεται ούτε η μοναδικότητα της συμμετοχής, ούτε η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.

Αναλυτικά Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Αριθμός συμμετοχών έως τώρα:756222
Κατάταξη Πολιτικών Χώρων
Αριστερά:29.5%
Κέντρο:17.7%
Σοσιαλδημοκρατία:13.5%
Κομμουνιστική Αριστερά:11.5%
Χριστιανοδημοκρατία:8.8%
Συντηρητική Δεξιά:6.3%
Δεξιά:3.4%
Κοινωνικός Φιλελευθερισμός:3.3%
Συντηρητικός Φιλελευθερισμός:1.9%
Ολοκληρωτισμός:1.7%
Αναρχία:0.9%
Φιλελευθερισμός:0.8%
Φασισμός:0.7%