πολιτικό τέστ

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Υποβολή".