οι απαντήσεις των κομμάτων

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

website του κόμματος: www.antarsya.gr

Παρακάτω φαίνεται το πολιτικό στίγμα του κόμματος επάνω στον Πολιτικό Χάρτη, σύμφωνα με τις επίσημες απαντήσεις που λάβαμε.

Η θέση του κόμματος στον Πολιτικό Χάρτη, δώθηκε από:
Κουτσούμπα Δέσποινα, μέλος Πανελλαδικού Συντονιστικού