οι απαντήσεις των κομμάτων

Χριστιανική Δημοκρατία

website του κόμματος: www.xristianiki.gr

Παρακάτω φαίνεται το πολιτικό στίγμα του κόμματος επάνω στον Πολιτικό Χάρτη, σύμφωνα με τις επίσημες απαντήσεις που λάβαμε.

Η θέση του κόμματος στον Πολιτικό Χάρτη, δώθηκε από:
Παναγιώτης Ανανιάδης, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χριστιανικής Δημοκρατίας