οι απαντήσεις των κομμάτων

Φιλελεύθερη Συμμαχία

website του κόμματος: www.greekliberals.net

Παρακάτω φαίνεται το πολιτικό στίγμα του κόμματος επάνω στον Πολιτικό Χάρτη, σύμφωνα με τις επίσημες απαντήσεις που λάβαμε.

Η θέση του κόμματος στον Πολιτικό Χάρτη, δώθηκε από:
Νίκος Χαραλάμπους, Γενικός Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής