πρόσκληση προς τα πολιτικά κόμματα

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει απαντήσει τα εξής πολιτικά κόμματα, μέσω των αναφερόμενων εκπροσώπων τους:

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του Πολιτικού Χάρτη ώστε να έχουμε μια πιο ακριβή τους θέση στο χάρτη, και οι πολίτες να μπορούν να προσδιορίζουν καλύτερα τη θέση τους σε σχέση με αυτά.

Εάν είστε επίσημος εκπρόσωπος πολιτικού κόμματος, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προμηθεύσουμε με ειδικό κωδικό εισόδου για να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα του τεστ.

Εάν έχετε ήδη προμηθευτεί τον ειδικό κωδικό εισόδου, προχωρήστε στη φόρμα εισόδου πολιτικών κομμάτων.